Zmiana terminu finału

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu ” IV Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca „- etap ogólnopolski.

Nowy termin : 28 maja 2021r.

Powyższa decyzja  podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju oraz związanymi z nią obostrzeniami.

Organizatorzy Konkursu