XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Świętej Jadwigi Królowej

W dniu 21. października 2023 r. o godz. 8.00, zebrani dyrektorzy i nauczyciele szkół jadwiżańskich z całej Polski uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Homilię wygłosił proboszcz ks. dr Paweł Baran, który wprowadził uczestników w klimat spotkania, przybliżając postać naszej patronki św. Jadwigi. Ponieważ w przyszłym roku przypada 650 rocznica urodzin królowej Jadwigi, temat kazania dotyczył domu rodzinnego, w którym dorastała.
Po Mszy św. uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed katedrą – taki zwyczaj powstał
za czasów poprzedniego proboszcza katedry – ks. Zdzisława Sochackiego.

Od godziny 9.00 do 12.00, w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ulicy Podzamcze 8, trwało forum dyrektorów i nauczycieli szkół jadwiżańskich.

Nasz gospodarz – ks. dr Paweł Baran utrzymał zwyczaj swego poprzednika i również zadbał o wysoki poziom intelektualny spotkania, w postaci bardzo ciekawego wykładu. Prelegenci: p. dr Ignacy Jakubczyk i p. dr Tomasz Wagner przedstawili wyniki badań endoskopowych komory grobowej króla Władysława Łokietka w katedrze wawelskiej. Badanie przyniosło bardzo ciekawe rezultaty: pozwoliło bezinwazyjnie zajrzeć do nienaruszonej od niemal 700 komory grobowej, ustalić wzrost króla, a przede wszystkim poznać formę pierwszego królewskiego pochówku w katedrze wawelskiej. Zebrani mogli zobaczyć na prezentacji dobrze zachowane szaty grobowe pierwszego koronowanego w katedrze monarchy i częściowo zachowane regalia: berło, jabłko i miecz. Wykład zachęcił do dyskusji i zadawania pytań, na które wyczerpująco odpowiadali prowadzący prezentację naukowcy.

Po wykładzie i krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady Forum.

Prezes Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich, p. Stanisława Buczek, zaprosiła do stołu prezydialnego członków zarządu i przedstawiła sprawozdanie z całorocznej pracy. Podziękowała księdzu proboszczowi Pawłowi Baranowi za wszelką pomoc organizacyjną oraz opiekę duchową i materialną oraz gościnne przyjęcie uczestników forum i zapewnienie nam miejsca do modlitwy i dyskusji. Pani Stanisława Buczek skierowała także słowa wdzięczności pod adresem obecnego na spotkaniu pana Konsula Generalnego Węgier Tibora Gerencsera, który zaangażował się w wiele inicjatyw Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Złożyła podziękowania osobom i instytucjom, które wspierały działania Zarządu, spośród których wymieniła: JM ks. prof. Roberta Tyrałę Rektora UPJP II, Rektora Seminarium Duchownego w Krakowie ks. dr Michała Kanię oraz Prokuratora ks Roberta Młynarczyka, prof. Ks. Jacka Urbana, Barbarę Nowak-Małopolską Kurator Oświaty, prof. Andrzeja Betlejja. dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, prezesa Białego Kruka p. Leszka Sosnowskiego, Weronikę i Wojciecha Noworolskich, Jolantę i Jerzego Oracz, Firmę Bahlsen ze Skawiny.

Następnie oddała głos członkom Zarządu.

Pani Jolanta Gancarz przedstawiła sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem: „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”, którego zwycięzcy (3 pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i średnich) pojechali w lipcu b. r. na 4-dniową wycieczkę do Budapesztu.

S. Marta Łopion zrelacjonowała zorganizowany I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożyła również sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Pani Małgorzata Kutrzeba przekazała informacje oraz postanowienia z wizyty członków Zarządu na Uniwersytecie Rzeszowskim im. św. Jadwigi Królowej, gdzie po rozmowie z władzami uczelni udało się uzyskać obietnicę indeksów na 12 kierunków URz dla zwycięzców naszego konkursu w kategorii szkół średnich, po zatwierdzeniu przez władze uczelni.

Forum dyrektorów i nauczycieli jednogłośnie przyjęło do realizacji przedstawione przez prezes
Rodziny Szkół przedsięwzięcia w roku 2023/2024:
1. Organizacja kolejnego, VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga. Król” ;
2. Organizacja II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego;
3. Organizacja XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich w dniu 6 czerwca 2024r. na Wawelu przy grobie Patronki, połączone z wręczeniem nagród laureatom obu
konkursów.

Uczestnicy Forum (przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania) przegłosowali poszerzenie składu Zarządu o osobę siostry Magdy, która swoją pracą bardzo pomaga Rodzinie Szkół Jadwiżańskich.

W czasie dyskusji uczestnicy Forum zaproponowali wiele ciekawych inicjatyw, by uczcić 650. rocznicę urodzin św. Jadwigi i 640. rocznicę koronacji naszej Patronki, m. in. zasadzenie przy szkołach róż, wspólne odśpiewanie hymnu szkół jadwiżańskich w naszych szkołach, wielki tort urodzinowy podczas zjazdu 6 czerwca., przygotowanie koron dla wszystkich uczestników zjazdu. Dyskutowano także o rozszerzeniu naszego konkursu o formy muzyczne. Zarząd spotka się, by przedyskutować wszystkie propozycje.

Po spotkaniu Zarząd wraz z chętnymi nauczycielami, udał się na Cmentarz Rakowicki, by złożyć kwiaty przy grobie śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

Informacje na temat działalności szkół jadwiżańskich, konkursów, ciekawych wydarzeń można znaleźć na stronach:
https://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/wydarzenia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552135345372 – to strona Facebookowa Rodziny Szkół – zapraszamy do polubienia.
https://rodzinaszkoljadwizanskich.pl

Agata Flaga
Jolanta Gancarz

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01SFX47yYN8nPnSUyZS3fDWjPWiXMvpfzDv8uHq4vWvtpDCdeKUt4BwriwYRR7USjl&id=61552135345372