Wkład świętej pamięci księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego w formowanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 

Rodzina Szkół powstała w Krakowie 14 października 2006 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się przy ulicy św. Marka w Krakowie w sali „Cordelianum” – miejscu związanym z wieloma środowiskami czczącymi św. Jadwigę. Przy ulicy Sławkowskiej, a zatem obok kościoła św. Marka istniało Archiwum świętej Jadwigi w Bibliotece Instytutu Liturgicznego. Tutaj spotykała się także Sodalicja św. Jadwigi. Przy ulicy Sławkowskiej jest także Dom Sióstr Jadwiżanek.

Wybrano wtedy władze nowej organizacji i przyjęto, że co 5 lat będzie wybierany prezes. Pierwszy był wybrany w 2006 roku.

            Rok po zawiązaniu się naszej rodziny, dobry Bóg sprawił, że proboszczem Archikatedry św. Wacława i Stanisława na Wawelu został ksiądz Zdzisław Sochacki.

To co chcę przedstawić jest próbą przypomnienia podejmowanych przez księdza Proboszcza Sochackiego działań, by zjednoczyć wszystkie szkoły z całej Polski, które noszą imię świętej Jadwigi Królowej, a także zmotywować społeczności tych szkół do poznawania Patronki i dziedzictwa kulturowego Katedry i innych zabytków Krakowa.

Ks. Zdzisław Sochacki – proboszcz Katedry Wawelskiej w latach 2007 – 2021

Ksiądz Zdzisław Sochacki był proboszczem parafii archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu od 2007 roku. Na stanowisko to mianował go ówczesny metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.

Ksiądz Sochacki bardzo szybko zorientował się, że Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej powinna skupiać się przy swojej Patronce. Nie przesadzę jeśli powiem, że tchną Ducha w naszą organizację, obejmując ją swoim patronatem. Przede wszystkim sprawił, że wszyscy zaczęliśmy czuć się na Wawelu jak w domu, zapraszał dzieci, młodzież, nauczycieli i dyrektorów, organizował spotkania, zjazdy, konkursy, wycieczki ( o których dokładniej powiem za chwilę) Zapewnił, by każda chętna szkoła mogła bezpłatnie zwiedzać Katedrę, Groby Królewskie, Zamek Królewski, Wieżę Zygmuntowską, Muzeum Katedralne w dowolnym czasie. Wiele szkół przyjeżdżając do Krakowa korzystało przez te wszystkie lata z tej możliwości. Dzięki temu w wielu placówkach zorganizowano dzień: Szlakiem Świętej Jadwigi w Krakowie. Często to On sam był przewodnikiem. Pamiętam jak wielokrotnie oprowadzał uczniów ze szkoły w której pracuję. Zaangażowanie, wiedza i świadectwo żywej wiary, sprawiało że uczniowie pokochali go bardzo. Nigdy wcześniej Katedra nie była nam tak bliska. Umiał zachęcić do zdobywania i poszerzania wiedzy o Katedrze i traktował to miejsce jako wyjątkowy pomnik historii.

Abp Jędraszewski powiedział o ks. Sochackim: „Wawel był jego wielkim ukochaniem”. I rzeczywiście tak było. Był niezwykłym gospodarzem. Zadbał, by uroczyście obchodzono nowennę ku czci świętej Jadwigi Królowej przed Jej świętem 8 czerwca. Zachęcał, by w tym nabożeństwie brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkół św. Jadwigi. I tak właśnie było, dzieci z opiekunami czuwały przygotowując się do święta w dniu 8 czerwca podczas nowenny.

Jego troska o formację duchową naszej rodziny przejawiała się także w zaangażowaniu Sióstr Służebniczek Chrystusa Obecnego. Siostry Jadwiżanki współpracowały z Księdzem Sochackim we wszystkich podejmowanych przez niego przedsięwzięciach. Oprowadzały wycieczki, głosiły wykłady, pomagały przygotowywać konkurs i co najważniejsze opiekowały się sekretariatem, dbając o przepływ informacji między szkołami a Wawelem. Obecność Sióstr, co rozumiał ksiądz Proboszcz pomaga Rodzinie Św. Jadwigi Królowej przeżywać „Doświadczenie Obecności Boga przemieniającego życie człowieka” /W. Świerzawski/.

 

Wśród inicjatyw podejmowanych przez księdza Zdzisława Sochackiego były:

 

 

 1. Ogólnopolskie Zjazdy Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 

Co pięć lat ksiądz organizował tzw. wielkie zjazdy z okazji okrągłych rocznic upamiętniających kanonizację św. Jadwigi. Spotkania te odbyły się w latach:

 • – 8 czerwca 2007r. – I Zjazd z okazji 10-lecia kanonizacji Patronki, przejście spod Barbakanu na Wawel
 • – 30 maja 2012r. – II Zjazd z okazji 15-lecia kanonizacji Patronki, przejście z Rynku na Wawel
 • – 8 czerwca 2017r. – III Zjazd z okazji 20-lecia kanonizacji Patronki, przejście z Rynku, spod kościoła Mariackiego na Wawel

 

Jako członek zarządu obserwowałam jakim poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym były te zjazdy. Ksiądz musiał uzyskać zgodę wielu instytucji na przemarsz młodzieży z Rynku Drogą Królewską na Wawel. Spotykał się z Prezydentem Miasta Krakowa, prosząc o patronat . Rozmawiał z Arcybiskupem, zgłaszając zawsze nasze spotkania w kurii, zapraszał biskupa, by wygłaszał podczas Mszy Świętej słowo Boże.

Przemarsz młodzieży ze szkół Jadwiżańskich wpisał się jako ważne wydarzenie miasta. Pochód w strojach stylizowanych na czasy w których żyła św. Jadwiga był manifestacją wiary, wyrazem miłości i kultu, jakim w naszych szkołach jest darzona Patronka i przede wszystkim dowodem na niezwykłą aktualność tej świętej, która jako wzór człowieka młodego, odpowiedzialnego, ceniącego naukę patronuje naszym społecznościom,.

Uczta duchowa kończyła się ucztą dla ciała. Zawsze ksiądz zadbał o to, by zorganizować ucztę dla wszystkich uczestników zjazdu. Jego ojcowska wrażliwość zawsze kojarzyła mi się z ewangelią o rozmnożeniu chleba. To właśnie ten Wawelski Proboszcz, był w stanie wyżywić tysięczne tłumy młodzieży przybyłych do Krakowa na coroczne święta swoich szkół. A podejmował nas iście po królewsku: były pierogi, naleśniki, kiełbaski… a On chodził i pilnował, żeby nikt nie odjechał z Krakowa głodny.

O celu jednoczącym ludzi i miejsca nie trzeba wspominać. Tak zapoznawaliśmy się, rodziły się przyjaźnie, tworzyła wspólnota.

 

Dzień 8 czerwca – data kanonizacji świętej Jadwigi królowej, to czas, kiedy ksiądz Sochacki zapraszał do Krakowa. i tak każdego roku odbywały się wtedy spotkania. Staraliśmy się zawsze organizować je właśnie w dzień kanonizacji.

 1. Spotkania delegacji szkół z całej Polski, noszących imię Świętej Jadwigi Królowej, połączone z Mszami Świętymi celebrowanymi przez hierarchów Kościoła Krakowskiego
 • I Ogólnopolski Zjazd odbył się w 2007
 • – 8 czerwca 2008 z okazji 11 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 7 czerwca 2009r. – Spotkanie z okazji 12 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2010r. – Spotkanie z okazji 13 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 12 czerwca 2011r. – Spotkanie z okazji 14 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • II Ogólnopolski Zjazd – 2012
 • – 8 czerwca 2013r. – Spotkanie z okazji 16 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – czerwca 2014 – Spotkanie z okazji 17 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2015r. – Spotkanie z okazji 18 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel, Łagiewniki
 • – czerwca 2016 – Spotkanie z okazji 19 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • III Ogólnopolski – Zjazd 2017
 • – czerwca 2018 – Spotkanie z okazji 21 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 7 czerwca 2019 – Spotkanie z okazji 22 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2020 – COVID – 19 nie przeszkodził i jak każdego roku odbyła się Msza święta na Wawelu.
 • – 8 czerwca 2021 – Spotkanie z okazji 24 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel

Ks. Zdzisław Sochacki nie szczędził swojego zdrowia, czasu i sił, by każdego roku w dniu 8 czerwca, w dzień wspomnienia świętej Jadwigi Króla Polski skupić wokół stołu eucharystycznego uczniów ze Szkół Jadwiżańskich, potem były oczywiście biesiady – najczęściej w Seminarium na Podzamczu. Często by uatrakcyjnić te spotkania Ksiądz wynajmował zespół muzyczny kleryków, rozumiejąc jak zabawa ważna jest dla młodzieży.

 

 1. Gablota ze srebrnym logo Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej przy ołtarzu z relikwiami Pani Wawelskiej

Z inicjatywy księdza zgodzono się, by w Katedrze Wawelskiej mogła powstać tablica wotywna zawierająca adresy szkół Jadwiżańskich. Znaczenie tej tablicy jest w tym miejscu świadectwem kultu św. Jadwigi, dowodem na zainteresowanie młodzieży wielką Andegawenką i informacją dla wszystkich odwiedzających Katedrę o instytucjach, którym patronuje św. Jadwiga – król Polski.

 

Myślę, że jeśli ktoś z obecnych tu nie zadbał, by tablica wotywna jego szkoły była w Katedrze, to warto się o to zatroszczyć – rozmawiając z Księdzem Administratorem.

 

 1. Ogólnopolskie Fora Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, spotkania z elitą intelektualną Krakowa: kustoszami, naukowcami muzeów i uczelni Krakowa połączone z Mszami przed ołtarzem z relikwiami Królowej Jadwigi

 

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele – forum w którym dziś bierzemy udział jest  już. X

Ksiądz Proboszcz rozumiał konieczność spotkania się kadry kierowniczej szkół. Zapraszał więc wszystkich, by poczuli się odpowiedzialni za tworzenie wspólnoty naszej Rodziny Jadwiżańskiej. Była to okazja – tak jak i jest obecnie do zaplanowania ważnych przedsięwzięć związanych ze świętą Jadwigą Królową w naszych szkołach. Do podzielenia się własnymi pomysłami, akcjami, zadaniami podejmowanymi w ciągu roku szkolnego. Rozmawialiśmy o problemach, nadziejach, oczekiwaniach. Zazwyczaj te spotkania odbywały się w listopadzie, kiedy już na dobre społeczność szkół wdroży się w naukę i organizację roku szkolnego. To Państwo- dyrektorzy i nauczyciele byli jako pierwsi  informowani o planowanych inicjatywach – w tym najważniejszej – konkursie.

Pozwolę przypomnieć historię i miejsca tych corocznych spotkań dyrektorów i nauczycieli, ponieważ kreślą mapę miejsc ważnych dla historii Polski i Krakowa, które chciał nam pokazać ksiądz Proboszcz Zdzisław Sochacki, zapraszał na każde spotkanie wybitnych naukowców  w tym księdza prof. Jacka Urbana, który zgodził się wygłosić dla nas dziś wykład. A zatem:

W 2011 –  w miejscowości Szafran ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich dyrektorów i nauczycieli na spotkanie zapoznawcze i by ułatwić to obecnym, pochodzącym z różnych stron – zorganizował tańce:)

 • – 2012 – I Forum,8-9 lutego 2013r. Skarbiec katedralny, szaty grobowe Jadwigi Królowej
 • – 2013 – 22 – 23 listopada 2013r. – II Forum, Kraków, zabytki piśmiennictwa średniowiecznego z okresu życia Królowej Jadwigi
 • – 2014 –II Forum, 14 – 15 listopada 2014r. Kraków, Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, muzeum, replika grobu JP II
 • – 2015 – IV Forum, data ……. Zamek Królewski, Kurza Stopka, komnata Jadwigi Królowej
 • – 2017 – V Forum, 13 – 14 stycznia opactwo Cystersów w Mogile
 • – 2017 – VI Forum, data ……. Muzeum katedralne, racjonał biskupów krakowskich, Karmelici na Piasku, stopka Królowej
 • – 2018 – VII Forum 26 – 27 października – 100 lecie odzyskania niepodległości, odnowione sarkofagi, zwiedzanie Grobów Królewskich, Władców i Bohaterów Narodowych

Ciekawą inicjatywą w tym roku było sadzenie drzewka a dokładnie lipy „Jadwigi” przy szkołach z okazji 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • – 2019 – VIII Forum, 22 – 23 listopada 2019r. 100 lat urodzin Karola Wojtyły, posługa pasterska w archidiecezji krakowskiej, a posługa biskupa Rzymu
 • – 2020 – IX Forum, 20 – 21 listopada 2020r. – 500 lecie Dzwonu Zygmunta

 

Nie tylko cel integracyjny przyświecał organizacji forum w kolejnych latach. Księdzu Sochackiemu zależało na wzbogaceniu wiedzy historycznej uczestników, stąd te wycieczki w różne miejsca i zapraszanie prelegentów, przewodników, wykładowców, uczonych, którzy opowiadali nam o miejscach które zwiedzaliśmy.

Na pierwszym miejscu dla księdza proboszcza Sochackiego był Bóg. Spotkania zawsze rozpoczynały się Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej – miejscu dla naszych szkół wyjątkowym ponieważ tu znajdują się relikwie świętej Jadwigi Królowej. Intencja była zawsze za uczestników spotkań i za zmarłych, których z każdym rokiem przybywało. Może wtedy, kiedy Ksiądz żył nie docenialiśmy tego daru – dziś zdajemy sobie sprawę jak bardzo wartościowe były te spotkania.

Katedra dla jej proboszcza była domem i sprawił, że stała się nim i dla nas. Pokazał nam każdy kąt, zakamarek, opowiadał o zabytkach, osobliwościach, z których dużą część odnowił.

 

 1. Ogólnopolskie Konkursy o Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

 

Dla świętej pamięci księdza Zdzisława Sochackiego postać patronki naszych szkół świętej Jadwigi Królowej, była przede wszystkim wzorem człowieka uczącego się, posiadającego rozległą wiedzę, takiego, który swoją mądrością zachwyca uczonych. Z tego powodu podjął się trudnego zadania organizacji ogólnopolskich konkursów o „Złotą lilię Jadwigi Andegaweńskiej”. To on kierował „Fundacją Lilii” czyli nagrodą dodawaną do wycieczek dla zwycięzców. Wiele szkolnych auli zdobią złote, srebrne lub brązowe lilie – świadectwo zaangażowania uczniów, nauczycieli i dyrektorów w przygotowywanie młodzieży do tej niezwykłej potyczki intelektualnej. Sama nagroda jest również symboliczna. Kieruje uwagę na świętą Jadwigę, Jej dynastię – ród Andegawenów, dostojność monarszą. Trud organizowania kilkudniowych konkursów, na czas których dla uczestników ksiądz proboszcz organizował noclegi, podejmował uczniów i ich opiekunów obiadami, deserami w niezwykłych krakowskich lokalach. ( i należy dodać, że dostanie się do finału było już nagrodą) ze względu na niezaprzeczalną wartość jednoczenia ludzi i szkół Jadwiżańskich. Każdy, kto przyjechał na finał konkursu do Krakowa wiedział, że czeka go zaskakująca przygoda. I tak ksiądz proboszcz zorganizował rejs statkiem po Wiśle w piękny ciepły wieczór, lub wyprawę na Kopiec Kościuszki, poznaliśmy wszystkie tajniki Grobów Królewskich a innym razem sekrety dzwonnic katedralnych. Zawsze wiedział jakiego przewodnika wynająć, otaczany był ludźmi życzliwymi, którzy wspierali go w tym dziele krzewienia nauki, wczepiania młodym ludziom miłości do Katedry Wawelskiej. Wpatrzony w postać świętej Jadwigi Królowej był Jej naśladowcą w naszych czasach i jakby wykonawcą Jej testamentu. Klejnoty, które święta Jadwiga przekazała na rozwój Akademii Krakowskiej świadczyły o trosce, jaką otaczała konieczność kształcenia ludzi młodych. A ksiądz Sochacki dbał, o wysoki poziom tych konkursów, sam brał udział w układaniu pytań razem z – panią Jolantą Gancarz i Panią prezes Stanisławą Buczek. (Zorganizowanie konkursu zakończyło dotychczasową akcję wybierania  tzw. „Królowych roku”).

 • 2018 – I Konkurs
 • 2019 – II Konkurs
 • 2020 – III Konkurs
 • 2021 – IV Konkurs

 

Dużym przełomem w historii konkursów było zatroszczenie się o wpisanie tego konkursu na listę konkursów kuratoryjnych ( w 2021r. ), dało to uczestnikom możliwość zyskiwania punktów i wpisów na świadectwo. Ksiądz Proboszcz powiązał także szkoły z Uniwersytetem Papieskim, ponieważ zadbał, by za I miejsca w konkursie dla szkół średnich dodatkową nagrodą były indeksy na tę Uczelnię na wybrany kierunek. Pozyskanie Rektora Uniwersytetu Papieskiego ks. prof Roberta Tyrały do udziały w zjazdach rodziny szkół Jadwiżańskich podniosło rangę tych spotkań.

Ksiądz proboszcz Sochacki nagradzał w wyjątkowy sposób zwycięzców tych konkursów. Organizował wycieczki:

W 2018 roku uczniowie, którzy zdobyli I miejsca pojechali wraz z opiekunami na Węgry.

W 2019 roku za zdobycie I miejsca uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni do Wilna

W 2020 roku z powodu lock down nie mógł odbyć się taki wyjazd – wycieczka, chociaż ksiądz był przygotowany i miał zaplanowany do zwiedzania Rzym!

W 2021 za I, II i III miejsca ksiądz proboszcz zorganizował wycieczkę do Gniezna.

 

Wycieczki były przygotowane i zaplanowane tak, jak nie potrafiłoby zrobić tego najlepsze biuro podróży

 

 1. Wizyty w szkołach Rodziny z okazji różnych uroczystości i świąt

 

1.Ksiądz proboszcz Zdzisław Sochacki nie szczędził sobie trudu jakim były wyjazdy do szkół noszących imię świętej Jadwigi Królowej. Zapraszany był na różne okazje. Był Ojcem i to wyrażał swoją postawą obecności i zaangażowania. Np. Żegocinę, odwiedził 19 października 2013 roku. Świętowaliśmy wtedy XX – lecie istnienia naszej szkoły. Został wówczas uhonorowany medalem „Fac quod vides” nr 30. Kapituła odznacza nim ludzi związanych ze szkołą, którzy przyczynili się do jej rozwoju, upiększenia, promocji, rozsławili jej imię, ofiarowali swoje dzieła.

 

2.19 października 2019 roku ksiądz proboszcz odwiedził szkołę  w Błażowej z okazji jubileuszu  50 lecia istnienia szkoły.

Nie zapomnę także smutnej uroczystości jaką był pogrzeb przewodniczącej Ogólnopolskiej Rodziny Szkół – pni dyrektor Sabiny Rylskiej. Ksiądz zorganizował wszystkim chętnym z Krakowa i okolic transport na ten pogrzeb.

Na pewno był także w wielu Państwa szkołach i dziś zostały nam wspomnienia, zdjęcia, może skierowane adresy…

 

 

 1. Roraty z Arcybiskupem

Rodzina Szkół była zapraszana na Wawel także w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, na mszę roratną kiedy Katedrę odwiedzał ksiądz Arcybiskup . Księdzu proboszczowi zależało by w tym świątecznym czasie obecni na spotkaniu z pasterzem Krakowa otrzymali cenne błogosławieństwo.

Wzruszające było to, że ksiądz Sochacki miał nawet świąteczne paczki dla obecnych na tej Mszy dzieci.

Ten niezwykły kapłan odszedł w pierwszy czwartek miesiąca – dzień kapłański. Miał 67 lat.

Kraków podziękował księdzu Sochackiemu brzmieniem Dzwonu Zygmunta. 02.09.2021 r. o godzinie 17.15 „Dzwon dzwonił…”.

Na pogrzebie księdza Sochackiego było bardzo wielu uczniów z nauczycielami. Katera w poniedziałek 6 września 2021 roku była zatłoczona. Podczas homilii ksiądz profesor Jacek Urban  –  Kapelan Honorowy Ojca Świętego i Prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej zaznaczył zaniepokojonym słuchaczom, że wielkie dzieła nie umierają, wśród wielu ważnych inicjatyw zmarłego proboszcza, ksiądz profesor Urban wymienił Ogólnopolską Rodzinę szkół m Świętej Jadwigi Królowej. Troskę o naszą Rodzinę przejął ksiądz administrator Paweł Rybski. Zadbał, by nadal Wawel stał się miejscem, w którym będziemy mogli się spotkać i oddać hołd św. Jadwidze. Jest z nami dziś jako organizator i gospodarz spotkania.

Kiedy przed paru tygodniami byłam w Katedrze z młodzieżą poczułam to co właśnie nazywamy świętych obcowaniem. Dzięki przejęciu obowiązków administratora ksiądz Rybski umożliwił nam bezpłatne wejście a zwiedzanie, przejęli pracownicy katedry przekazując sobie naszą grupę w kolejnych miejscach, w których pełnią służbę – wartę. „Dzieci Księdza Sochackiego” – tak mówili – przyszli odwiedzić swoją Patronkę.

 

Księże prałacie Zdzisławie Sochacki, wierząc w tajemnicę świętych obcowania w imieniu Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Społeczności im. Świętej Jadwigi Królowej dziękujemy Ci za Twoją ojcowską troskę, której zawsze doświadczaliśmy będąc w Krakowie. Dziękujemy za to, że swoją postawą i życiem przybliżałeś nas do Boga, dziękujemy że miejsce życia Patronki naszej szkoły Świętej Jadwigi stało się naszym domem. Teraz gdy Pan Bóg zaprosił Cię do siebie wypraszaj nam potrzebne łaski.

Agata Flaga (statystyka: Danuta Pączek)