Decyzja w sprawie finału konkursu

Ze względu na wyjątkową sytuację, związaną z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskich postanowił, że wyniki etapu szkolnego III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, będą ostatecznymi wynikami konkursu.

Drużynami zwycięskimi są:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

  1. SP nr 50 w Białymstoku
  2. SP w Bieńkówce
  3. SP w Wysokiem

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

  1. ZS w Żegocinie
  2. LO w Kielcach
  3. ZS w Andrychowie

 

Wszystkim drużynom dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w przygotowania do konkursu.

Główna nagroda, czyli wyjazd do Rzymu, z przyczyn oczywistych, nie obędzie się.

Wręczenie lilii dla zwycięskich drużyn nastąpi podczas Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich, który w zależności od sytuacji i możliwości planujemy na dzień 8 czerwca 2020 r. lub 17 lipca 2020 r.

 

 

 

Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskich