Aktualności

NOWA EDYCJA KONKURSU

Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga Matką Uniwersytetu”.

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO 20 LUTEGO 2022 r.

Regulamin i załączniki poniżej.

Regulamin 2021

Załącznik nr 1 karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 harmonogram

Załącznik nr 3 Literatura

Załącznik nr 4 oświadczenie rodzica