Sprawozdanie z XI Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

19 listopada 2022 roku odbyło się XI Forum dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach świętej Jadwigi Królowej. Gospodarzem spotkania był ks. dr Paweł Baran – proboszcz archikatedry na Wawelu.
Ponadto w Forum wzięli udział: Zarząd w składzie: Stanisława Buczek, Agata Flaga, Jolanta Gancarz, s. Marta Łopion, Małgrzata Kutrzeba oraz przedstawiciele niżej wymienionych szkół: SP w Jerzmanowicach, ZSP w Mysłowicach, SP nr 82 w Krakowie, SP w Pcimiu, SP w Błażowej, SP w Naramie, SP w Lusinie, SP w Winiarach, SP w Rybnej, SP Nr 2 w Kaszowie, ZS w Żegocinie, LO w Inowrocławiu, LO w Błażowej. Na zaproszenie Zarządu na spotkanie przybył ks. prof. Jacek Urban, który wygłosił wykład o sarkofagu królowej Jadwigi.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną przez ks. dra Pawła Barana w Katedrze na Wawelu przy relikwiach królowej Jadwigi. Nowy ksiądz proboszcz wygłosił kazanie, w którym zauważył, że wszystko wokół się zmienia: świat, ludzie – a krzyż trwa. Ksiądz proboszcz powitał zebranych bardzo szczerze i ucieszył się, że może kontynuować piękne dzieło swego poprzednika – zmarłego 2 września 2021 roku księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego.
Następnie wszyscy uczestnicy udali się na spotkanie do auli seminaryjnej przy ulicy Podzamcze 8. Tam rozpoczęły się obrady mające na celu ustalenie wspólnych działań w szkołach Jadwiżańskich. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Paweł Baran, który chciał poznać uczestników spotkania. Każdy zatem się przedstawił i powiedział krótko o swojej szkole. Następnie zabrał głos gość honorowy spotkania ksiądz prof. Jacek Urban. Wygłosił on do zebranych wykład o sarkofagu królowej Jadwigi, jaki wykonał z białego marmuru kararyjskiego Antoni Madeyski. Temat podyktowany był 120 rocznicą obecności tego sarkofagu na Wawelu. Ksiądz profesor, z dokładnością badacza dbającego o każdy detal, przybliżył zebranym szczegóły powstawania tego dzieła sztuki. Pierwszy model nagrobka został przygotowany przez Madeyskiego w sierpniu, natomiast drugi powstał w listopadzie 1900 r., po pogłębionych studiach epoki, w której żyła królowa Jadwiga. Po zatwierdzeniu projektu rzeźbiarz przystąpił do kucia, a w katedrze położono fundament, na którym 19 listopada 1902 r. ustawiono nagrobek.
W kolejnej części prezes Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich Stanisława Buczek przedstawiła krótkie sprawozdanie z całorocznej pracy. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w zorganizowane przedsięwzięcia m.in. SP nr 82 w Krakowie, ZS w Żegocinie i SP Nr 2 w Kaszowie. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do ks. Administratora Pawła Rybskiego, który swą życzliwością szczodrze wspierał działania Rodziny Szkół oraz do Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, która występem chóru i orkiestry dętej uświetniła Zjazd Rodziny Szkół zorganizowany 8 czerwca 2022 r. w 25 rocznicę kanonizacji Patronki. Słowa wdzięczności skierowała również do rektora i prokuratora Seminarium Duchownego w Krakowie za pomoc w organizacji zarówno konkursu, jak i Zjazdu. W Zjeździe uczestniczyło blisko 1000 dzieci i młodzieży ze szkół z całej Polski.
Siostra jadwiżanka Marta Łopion – sekretarz Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej – przedstawiła sprawozdanie ze spotkań Zarządu, w tym z panią kurator Barbarą Nowak i księdzem rektorem Robertem Tyrałą. Dzięki wyżej wymienionym osobom konkurs jest wpisany na listę konkursów kuratoryjnych i szkoły średnie mogą liczyć na indeks na dowolny kierunek Uniwersytetu Papieskiego JP II. Poinformowała również zebranych o poczynionych staraniach, by Konkurs został wpisany na listę Olimpiad. Siostra Marta Łopion przedstawiła plany organizowanej współpracy ze szkołami z Węgier, którą na prośbę pani kurator Barbary Nowak, wraz ze współpracą pana Konsula Węgier chcemy rozpocząć w najbliższym czasie. Poinformowała również o działaniach Zarządu w zakresie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Pani Jolanta Gancarz podsumowała V edycję Konkursu oraz przedstawiła tematykę, harmonogram i bibliografię kolejnej VI edycji. Etap szkolny VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej” adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich odbędzie się 31 marca 2023 r.
W dalszej części Forum poruszono następujące tematy:
– zawnioskowano o dwudniowe forum; wracając do dawnej tradycji, nauczyciele chcieli, by forum było miejscem wymiany i pracy, ale również, by był to czas integracji i możliwość pobycia ze sobą;
– ustalono, że zostanie przeprowadzony konkurs dla młodszych dzieci, które w konkursie wiedzy nie mogą uczestniczyć, by również wśród nich rozbudzać zainteresowanie i cześć do osoby Pani Wawelskiej. Konkurs będzie indywidualny i skierowany do dwóch kategorii wiekowych: 0-III i IV- VIII. Prace będą nadsyłane do końca kwietnia. Zarząd będzie czynił starania, aby zorganizować wystawę prac na placu przed katedrą w czasie nowenny ku czci św. Jadwigi Królowej;
– P. dyrektor szkoły w Jerzmanowicach podzieliła się z nami ich inicjatywą orszaku świętych, który prowadziła święta Jadwiga, oraz przypomniała o prośbie szkoły z Sandomierza, by włączyć się w świętowanie jubileuszu 25- lecia powstania przesyłając pocztówki z życzeniami z okazji Jubileuszu;
– Ks. Proboszcz Paweł Baran utrzymał w mocy dotychczasowe przywileje dla szkół jadwiżańskich – bezpłatne bilety wstępu do katedry wawelskiej i muzeum, a także możliwość bezpłatnego oprowadzenia uczniów po katedrze przez siostry Jadwiżanki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Po dyskusji odbyła się prezentacja pani Małgorzaty Nijak – Kucharskiej z Inowrocławia poświęcona zmarłemu księdzu proboszczowi katedry wawelskiej, księdzu Zdzisławowi Sochackiemu, któremu tak bliskie było dzieło jednoczenia szkół świętej Jadwigi Królowej.
Następnie pani Buczek poinformowała o staraniach, jakie podjął Zarząd w imieniu Rodziny Szkół Jadwiżańskich, by w Katedrze na Wawelu powstała tablica upamiętniająca niezwykłą, charyzmatyczną postać ś.p. ks. Zdzisława Sochackiego.
Zebrani uchwalili, by ufundować dwa znicze z podpisem Rodziny Szkół Jadwiżańskich, które umieszczone zostaną na grobie księdza Sochackiego. Na zniczach zostaną umieszczone tarcze szkół im. Św. Jadwigi Królowej, które chciałyby włączyć się w tę inicjatywę.
Spotkanie zakończyło się obiadem, po którym delegacja udała się na Cmentarz Rakowicki, by pomodlić się i złożyć kwiaty przy grobie księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego.

Agata Flaga
s. Marta Łopion
Stanisława Buczek