Sprawozdanie z

VIII Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów i Nauczycieli

szkół im św. Jadwigi Królowej

 

W sobotę 20 listopada br. Spotkaliśmy się po raz kolejny, by wspólnie omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Rodziny oraz wspólnie pomodlić się. Rozpoczęliśmy tradycyjnie spotkaniem przy Wawelskim Krzyżu i naszej Patronce. Mszę świętą ks. Paweł Rybski administrator katedry na Wawelu sprawował w intencji śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

 

Po Mszy świętej przeszliśmy do gościnnego Seminarium Duchownego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szkół :

 • Szkoła Podstawowa w Rybnej,
 • Szkoła Podstawowa w Klimontowie,
 • Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie,
 • LO w Błażowej,
 • ZS w Żegocinie,
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 2- Szkoła Podstawowa nr 2 w Działdowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach,
 • Szkoła Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa w Lusinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu,
 • Szkoła Podstawowa w Winiarach,
 • Szkoła Podstawowa w Widełce.

W spotkaniu uczestniczył również brat śp. ks. Prałata – P. Henryk Sochacki.

Po wstępie P. Agata Flaga przedstawiła swoje, które dotyczyło wkładu śp. ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego w formowanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, by w ten sposób podsumować pracę, ale wyrazić wdzięczność i radość z tego, co się udało już dokonać. Następnie dzieliliśmy się swoimi wspomnieniami związanymi z Jego osobą.

W sprawach różnych głosowaliśmy nad:

 1. Inicjatywą utworzenia tablicy pamiątkowej ku czci śp. ks. Proboszcza – jednogłośnie przyjęta;
 2. Zbieranie wspomnień o zmarłym i umieszczanie ich na stronie Rodziny, oraz w zakładce na stronie katedry – jednogłośnie przyjęte;
 3. Orszak z kościoła Mariackiego 8 czerwca w dniu Zjazdu Rodziny Szkół w rocznicę kanonizacji św. Jadwigi – jednogłośnie przyjęte.

Ustaliliśmy terminy etapów V edycji konkursu wiedzy, który w tym roku będzie zatytułowana: Św. Jadwiga – Matka Uniwersytetu.

 • Etap szkolny: 3 marca;
 • Etap rejonowy : 31 marca;
 • Etap ogólnopolski: 22-23 kwietnia.

Kolejnym punktem naszego spotkania był wykład ks. prof. Jacka Urbana, który dotyczył długiej drodze do kanonizacji św. Jadwigi. Tekst będzie dostępny na stronie.

Po spotkaniu Zarząd udał się na Cmentarz Rakowicki, by złożyć wieniec przy grobie śp. ks. prałata Zdzisława Sochacckiego.