We wtorek 22 grudnia, przedstawiciele Rodziny Szkoł Jadwiżańskich uczestniczyli w roratach w katedrze na Wawelu.

W homilii ksiądz arcybiskup nawiązał do czytań, których bohaterkami są kobiety. Pierwsza z nich, Anna, wiedziała, że ma za co dziękować Bogu. Maryja wyśpiewała swój hymn dziękczynienia Bogu, oddając Mu chwałę. Matka Boża była świadoma, że Jej wielkość wynika z tego, że Stwórca Ją wybrał, czyniąc niepokalaną i pełną łaski. Najświętsza Panna była oddana Bogu i w najpiękniejszy sposób wypełniła w swym życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Postawa Maryi poucza, w jaki sposób przeżyć ostatnie dni adwentu.

Po Mszy świętej złożyliśmy życzenia księdzu arcybiskupowi i zatrzymaliśmy się chwile przy relikwiach naszej świętej Patronki, by polecać cała społeczność Szkół Jadwiżańskich i prosić o potrzebne dla nas łaski i otwartość na wszystko, co Bóg dla nas przeznaczył.