W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkole informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

ANEKS DO REGULAMINU:

W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach wprowadza się następujące zmiany do poszczególnych punktów regulaminu.

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 • ROZSTRZYGNIĘCIE.

Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany we wrześniu 2020 r.

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy – kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. JURY.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

Załącznik – zgody