2 marca 2021r. odbyło się zebranie Organizatorów Konkursu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz przedstawiciel Parafii Archikatedralnej na Wawelu, na którym
I. Zakwalifikowano do etapu rejonowego:
1. Szkoły podstawowe – 114 uczniów.
2. Szkoły średnie – 47 uczniów
Są to uczniowie, którzy uzyskali min. 50% punktów możliwych do zdobycia, czyli:
• w szkole podstawowej uczniowie, który uzyskali co najmniej 43 punkty,
• w szkole średniej uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 58 punktów.

II. Dokonano zmian w obowiązującej literaturze w sposób następujący:

1. Książka Mieczysława Rokosza, Dzwony i wieże królewskiej Katedry na Wawelu. Dzwon Zygmunta, Kraków 2020 r.; jeszcze nie została wydana. Przeniesiono ją do obowiązującej literatury na ostatni etap. Gdy się ukaże zostanie przesłana szkołom, które zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego.
2. Wykreślono z obowiązującej literatury w szkołach średnich: Katalog wystawy przygotowany pod redakcją Ks. dra Józefa A. Nowobilskiego, Błogosławiona Jadwiga Królowa w oczekiwaniu na kanonizację, wyd. ”Czuwajmy”, Kraków 1997.

Archikatedra Wawelska ma kilkanaście książek Krzysztofa J. Czyżewskiego, Królewska Katedra na Wawelu. Przewodnik, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002. Książka może zostać wysłana do szkół, które o nią poproszą.

III. Zmieniono zapis w Regulaminie Konkursu uwzględniając ograniczenia związane z pandemią COVID-19.
W § 5 .III.3 wpisano „Konkurs na etapie ogólnopolskim jest dwuczęściowym turniejem drużyn:
a. runda pytań,
c. mini gra terenowa.”

Etap szkolny 2021