Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów,
Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej
Kraków, 22 – 23  XI 2019 r.

Spotkaliśmy się przy relikwiach naszej świętej Patronki, by Mszą świętą rozpocząć nasze spotkanie. Modliliśmy się szczególnie za śp. Sabinę Rylską, która przez wiele lat była przewodniczącą Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Po skończonej Eucharystii przejechaliśmy do Centrum Jana Pawła II. Nie zabrakło pamięci o urodzinach i imieninach ks. prałata Zdzisława Sochackiego, który tak wiele czyni dla naszej Rodziny Szkół. Po kolacji rozpoczęliśmy pierwszą cześć obrad.

Wszyscy obecni dostali do wglądu Regulamin Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu zaplanowaliśmy następnego dnia.

Po krótkim przedstawieniu się każdego z obecnych, przeszliśmy do wyborów nowej Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich. W tajnym głosowaniu wybraliśmy P. Stanisławę Buczek na prezesa Rady Rodziny, P. Agatę Flagę na wiceprezesa. Na członków Rady zostały wybrane P. Danuta Pączek oraz P. Jolanta Gancarz. Grono Rady uzupełnia ks. prałat Zdzisław Sochacki oraz s. Marta Łopion CHR.

Następnie ustaliliśmy harmonogram naszego konkursu. Do końca grudnia szkoły mają zgłaszać swój udział w konkursie. Etap szkolny zaplanowaliśmy na wtorek 3 marca 2020 r. Do 6 marca szkolne komisje mają przesłać protokół do Organizatora. Finał w Krakowie odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2020 r. Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi podczas naszego corocznego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich we wspomnienie naszej świętej Patronki dniu 8 czerwca 2020 r.

Padło wiele ciepłych słów pod adresem ustępującej Rady, jak i życzeń dla nowych członków. Takim miłym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień naszego spotkania.

Sobotę rozpoczęliśmy Mszą świętą w kaplicy kapłańskiej, przy relikwiach św. Jana Pawła II. Dziękując za Jego życie, wzywaliśmy pośrednictwa naszego Rodaka, by wypraszać potrzebne łaski dla naszych szkolnych społeczności.

Po pysznym śniadaniu, dołączył do nas ks. prof. dr hab. Jacek Urban, który przybliżył nam niezwykłe nabożeństwo Jana Pawła II do św. Jadwigi Królowej. Treść wykładu była dla nas inspiracją i zachętą do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

W drugiej części obrad wróciliśmy do naszego Regulaminu. Po wprowadzeniu poprawek przyjęliśmy nowy Regulamin jednogłośnie.

Podjęliśmy na ten nowy rok pracy jeszcze jedną inicjatywę, która miałaby uaktywnić tych członków naszych szkolnych społeczności, którzy chcieliby swoje talenty wykorzystać dla kultu świętej Jadwigi Królowej. Będzie to konkurs plastyczno-literacki pt. „Święta Jadwiga zwiedza swoje królestwo”. Wyróżnione przez jury prace literackie (wiersz, esej, opowiadanie itp.) i plastyczne zostaną wydane w formie tomiku.

Na tym zakończyliśmy nasze spotkanie, by umocnieni wspólnotą wrócić do swoich szkół i kontynuować pracę.

 

s. Marta Łopion CHR