Historia

17/06/2019

Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich

Poniżej zamieszczamy relacje z naszego corocznego spotkania.

Dzięki uprzejmości krakowskiego Gościa Niedzielnego mamy

Czytaj więcej
11/06/2019

Wyniki konkurs plastycznego dla szkół podstawowych organizowanego przez szkołę w Winiarach

Winiary, 06.06.2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ojczyzna, Nauka, Cnota, w

Czytaj więcej