WYNIKI KONKURSU ORAZ PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Historycznego JADWIGA I JAGIEŁŁO- DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 23 czerwca br. o godzinie 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, przy ulicy Powstańców 1.

 

Dnia 7.06.2021r. odbyło się posiedzenie Jury w celu podsumowania Międzynarodowego Konkursu
Plastyczno – Historycznego JADWIGA I JAGIEŁŁO- DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA
HISTORIA  przeznaczonym uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa)
oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X
(druga kategoria wiekowa).Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

Celem konkursu było:
 popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 upowszechnienie sylwetki patronki,
 inspirowanie do twórczych działań,
 kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 rozwijanie talentów plastycznych,
 interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 kształtowanie przyjaźni między narodami,
 kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
 Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Katarzyna Ługowska –nauczyciel plastyki i muzyki,
2. Ewa Godlewska-Stalka –nauczyciel języka polskiego,
3. Marek Widera –nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
4. Monika Ławicka – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką, samodzielność, poprawność językowa,
kompozycję, technikę, estetykę oraz twórczą wyobraźnię. Osobnej ocenie podlegały prace uczniów
młodszych (klasy I – III) oraz starszych (klasy IV – VIII). Decyzją jury przyznano następujące miejsca
oraz wyróżnienia:

Kategoria klasy I – III

I miejsce: Lidia Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach,
II miejsce: Maria Więcławek– Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach,
III miejsce: Oliwia Mańka – Szkoła Podstawowa nr 11 w Mysłowicach,

Wyróżnienie: Liliana Lewicka –Szkoła Podstawowa w Alfredówce.

Kategoria klasy IV – VIII

I miejsce: Bartłomiej Grajczyk – Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile,
II miejsce: Anna Smela – Szkoła Podstawowa w Wólce Podleśnej,
III miejsce: Amelia Spyra – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach.

Wyróżnienia:

Bernard Dąbrowski– Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie,
Maja Król – Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile,
Patrycja Kohn– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach,
Patryk Filipczuk– Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie,
Amer Houli– Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi,
Nadia Barańczyk – Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie .

O terminie podsumowania i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi uczestników drogą mailową.
Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie Organizatora i jego profilu na Facebooku.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim zwycięzcom i dziękują za udział w konkursie.