VII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej Kraków 26 – 27 X 2018 r.

 

W piątek 26 października zaczęliśmy nasze spotkanie osobistą modlitwą przy relikwiach św. Jadwigi w Katedrze na Wawelu. Następnie o godz. 17.00 przeszliśmy do krypty św. Leonarda na Mszę świętą, której przewodniczył ks. prał. Zdzisław Sochacki. Po Eucharystii nasz celebrans oprowadził nas po Grobach Królewskich Władców i Bohaterów Narodowych z okazji Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasza wizyta była niezwykła, ponieważ weszliśmy do miejsc, które nie są zwykle udostępniane dla odwiedzających. Dzień zakończyliśmy wspólną Agapą w Wikarówce na Wawelu.

W sobotę 27 października nasze forum rozpoczęliśmy Mszą świętą w Katedrze na Wawelu przy relikwiach św. Jadwigi. Potem przeszliśmy do  Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (ul. Podzamcze 8), by tam posłuchać dwóch wykładów.

Pierwszym prelegentem była Pani dr inż. Elżbieta Nosek rzeczoznawca ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. konserwacji zabytków metalowych. Swoje wystąpienie zatytułowała: „Stan zachowania sarkofagów w Grobach Królewskich (2008)”

Następnie Pani mgr Agnieszka Trzos A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków, która zajmuje się sarkofagami z katedry na Wawelu, przybliżyła nam  „Konserwacja sarkofagów metalowych”

Po dwóch interesujących wykładach i krótkiej przerwie, przeszliśmy do opracowania i zatwierdzenia planu pracy Zarządu Rodziny Szkół Św. Jadwigi Królowej na rok szkolny 2018/2019.

Zaczęliśmy od omówienia inicjatywy posadzenia przy każdej szkole, noszącej imię naszej Patronki, lipy na upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybór drzewa nie jest przypadkowy.

Przyjeżdżając do Polski św. Jadwiga przywiozła ze sobą z Węgier m.in. niezwykły Czarny Krucyfiks, z lipowego drewna, wykonany zapewne albo na Węgrzech albo w Pradze Czeskiej. Początkowo figura Pana Jezusa i krzyż z ołtarza Jezusa Ukrzyżowanego były w drewnie lipowym. Z czasem krzyż zamieniono na dębowy. Krucyfiks pozostał niezmieniony. Jedynie w XVII wieku lipowy wizerunek pozłocono, a po konserwacji w XIX wieku Pan Jezus pozostał czarny. To przed tym Krucyfiksem miała klękać kilkunastoletnia królowa przed podjęciem najważniejszych życiowych — osobistych i dla polskiej monarchii — decyzji. Prosiła Chrystusa o dobrą radę i wsparcie. Przed Nim wypowiadała swoje rozterki i wątpliwości.

Lipa na przestrzeni wieków doczekała się wielu interpretacji, mitów i znaczeń – uznawana była za symbol kobiecości, łagodności, pokoju i delikatności. Wokół lip toczyło się czasem życie całej społeczności (kiedy sadzono ją np. na środku wioski, albo budowano pod nią sanktuarium), co starsze lipy nazywano na cześć znanych ludzi (my mamy na przykład lipę Jagiełły, Niemcy – lipę Lutra). Zadziwiające jest to, że bez względu na kulturę, lipa niosła ze sobą te same, przyjemne skojarzenia.

Ustaliliśmy, że na posadzonym drzewie zawieszamy tabliczkę z nazwą Jadwiga. Jeśli jakaś szkoła będzie chciała dodać informację, że lipa upamiętnia 100-lecie odzyskania niepodległości, umieści ją na dodatkowej tabliczce. Każda szkoła poinformuje o wzięciu udziału w akcji.

Pani Danuta Pączek w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli i dyrektorów podziękowała Zarządowi za zaproszenie na forum i zapowiedziała swoje uczestnictwo w święcie patronalnym.

Ks. prał. Zdzisław Sochacki przypomniał o możliwości oprowadzenia po Katedrze na Wawelu młodzieży z Rodziny Szkół Jadwiżańskich po wcześniejszym zgłoszeniu w Centrum Informacji. Natomiast Pani Daniela Komosa zaoferowała swoją pomoc w oprowadzaniu po Warszawie.

Ustaliliśmy, ze w tym roku II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej” zostanie poszerzony o Jagiellonów. Do literatury obowiązującej będą należeć:

1. Bolesław Przybyszewski, Święta Jadwiga Królowa. Zdobna w cnoty, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997;

2.Michał Rożek, Groby Królewskie na Wawelu, wyd. Petrus, Kraków 2008;

3. Władysław Czapliński, Zarys dziejów Polski, wyd. Znak, Kraków 1985

4. katedra-wawelska.pl zakładki:

5. Historia Katedry;

6. Katedra Wawelska;

7. Muzeum Wawelskie.

Pozostałe szczegóły będą zawarte w regulaminie konkursu. Etap szkolny planowany jest między 15 a 28 marca 2019 r., natomiast finał ogólnopolski planujemy na 4-5 kwietnia 2019 r.

Coroczne spotkanie w święto patronalne planujemy na piątek 7 czerwca 2019 r. w związku z tym bardzo prosimy o dopilnowanie, by młodzież z naszych szkół znała hymn Rodziny. Słowa, podkład oraz nagranie są do pobrania na stronie Hymn Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej.

Prosimy również dyrektorów i nauczycieli o to, by zostawać do końca uroczystości, co również nauczy młodzież szacunku do siebie wzajemnie.

Zabieramy ze sobą sztandary szkół i tradycyjnie pamiętamy o strojach.

Na tym zakończyliśmy VII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.