Tydzień Jadwiżański w Szkołach Katolickich w Sandomierzu

Społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu – w dniach od 18 do 22 października – przeżywała Tydzień jadwiżański zorganizowany w 637 rocznicę koronacji Jadwigi na króla Polski.

 Głównym celem było przybliżenie Osoby Świętej Jadwigi, wartości, którym służyła a także szerzenie jej kultu w naszym najbliższym środowisku.

 Wszystkie elementy programu akcentowały związki świętej Jadwigi z Sandomierzem. Stąd spacer wąwozem królowej Jadwigi i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Domu Długosza ze szczególnym uwzględnieniem eksponatów związanych z królową Jadwigą. Wizyty w szkolnej kaplicy, gdzie znajduje się fragment relikwii królowej Jadwigi, lekcje wychowawcze, lekcje historii i języka polskiego, miały przybliżyć postać i działalność słynącej z pobożności, mądrości i miłosierdzia władczyni.

Nowi uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać historię Sandomierza i miejsc związanych z królową Jadwigą podczas wycieczki pod przewodnictwem  pana Andrzeja Cebuli – regionalisty, przewodnika PTTK, autora Słownika gwary polskiej i innych publikacji dotyczących Ziemi Sandomierskiej, uhonorowanego przez ministra kultury medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Cała nasza społeczność miała też okazję spojrzeć na historię wzgórza katedralnego, katedry i oczywiście Osoby naszej patronki oczami historyka doktora Romana Chyły – honorowego profesora oświaty, znawcy dziejów Sandomierszczyzny, autora  pionierskich publikacji o tematyce historycznej. Wśród nich znalazły się: Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej, legendzie i ciekawostce, Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa, pierwsza monografia miasta Zawichostu i współautorstwo monumentalnej monografii Ożarowa i gminy Ożarów. Pan doktor Roman Chyła jest odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Brązowym Krzyżem Zasługi.

 Korytarze naszej szkoły oraz sale lekcyjne były przystrojone królewskimi koronami.

Królowa Jadwiga była osoba pobożną, a za razem światłą i miłującą wiedzę. Na jej życzenie dokonano przekładu psalmów na język polski. Psałterz zwany floriańskim to owoc jej miłującego Boga serca. Założyła Kolegium Psałterzystów, którzy nieustannie modlili się pod Czarnym Krucyfiksem na Wawelu. Jan Długosz wspomina: „Za jej czasów na Wawelu po raz pierwszy dało się słyszeć publicznie polskie Słowo Boże.’’ Tak jak kiedyś mnisi przepisywali teksty psalmów, zdobiąc je pięknymi ornamentami, tak uczniowie zostali zachęceni, aby spróbować swoich sił w pięknym pisaniu. Stąd konkurs kaligraficzno-plastyczny, którego efekty można było podziwiać na wystawionych planszach. Kierownik szkolnej biblioteki siostra Teresa Gmaj,  przepięknie oprawiła zrobione  prace plastyczne i przygotowała okolicznościową wystawę.

 Legendy o naszej patronce uczniowie poznawali na lekcjach języka polskiego. Święta Jadwiga jako królewska córka i obyta w świecie pani, jest dla naszej społeczności szkolnej  przykładem osoby, która potrafiła łączyć miłość do Boga i troskę o sprawy Boże z troską o sprawy doczesne. Organizatorzy starali się przekazać uczniom, że dobro można szerzyć na różne sposoby i w różny sposób zachęcać do dobra. Jednym z celów, jakie postawili sobie autorzy Tygodnia jadwiżańskiego, było pokazanie, że młodością i życiem można się cieszyć, chwaląc Boga.

20 października w sandomierskiej katedrze w obecności relikwii swojej patronki uczniowie pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast 21 października ksiądz biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej,  Krzysztof Nitkiewicz odwiedził naszą szkołę. Okazją do spotkania był przeżywany w społeczności szkół Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości była również s. Ewa Janek, przełożona prowincjalna Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Z racji Dnia Papieskiego młodzież wraz z nauczycielami przygotowała spektakl pt. „Wdzięczność” poświęcony postaci św. Jana Pawła II. Zabierając głos, bp Nitkiewicz podziękował społeczności szkoły za pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Przypomniał, że ukształtowały one najwybitniejszych Polaków, w tym św. Jadwigę i św. Jana Pawła II. Życzył uczniom, aby korzystali z młodości, pozostając blisko Boga i Kościoła.

Finał Tygodnia jadwiżańskiego  odbył się 22 października. Siostra Dyrektor- Agata Paluch- podziękowała wszystkim za zaangażowanie oraz nagrodziła uczniów z naszych szkół, którzy zajęli znaczące miejsca w konkursach : kaligraficzno – plastycznym Niczym średniowieczny Skryba oraz w konkursie pięknego czytania legend o Królowej Jadwidze.