Tydzień Jadwiżański w Sandomierzu

Tydzień  Jadwiżański w sandomierskim Katoliku został  zorganizowany w 639 rocznicę koronacji Jadwigi na króla Polski. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Skarby królowej Jadwigi”.

Wzięli w nich udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Głównym celem było przybliżenie osoby Świętej Jadwigi, wartości, którym służyła, a także szerzenie jej kultu w naszym najbliższym środowisku.

Jadwiżańskim skarbom uważnie przyglądali się uczniowie. Skarbom, czyli temu wszystkiemu co było dla niej ważne. Wiara, miłość bliźniego, ojczyzna, obowiązek, służba, pokora, wiedza, mądrość, miłosierdzie. Wizyta w szkolnej kaplicy, gdzie znajduje się fragment relikwii królowej Jadwigi, lekcje wychowawcze, lekcje historii i języka polskiego miały przybliżyć postać i działalność słynącej z pobożności, mądrości i miłosierdzia władczyni. Jednym z elementów programu było poznawanie legend o królowej Jadwidze i przybliżanie ich innym za pomocą plakatów przygotowanych przez poszczególne klasy.

Nowi uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać naszą patronkę oraz historię Sandomierza i miejsc związanych z królową Jadwigą dzięki panu doktorowi Romanowi Chyle – honorowemu profesorowi oświaty, znawcy dziejów Sandomierszczyzny.

Drzwi sal lekcyjnych zostały przystrojone królewskimi symbolami. W tym roku zwracaliśmy uwagę na symbolikę dwóch liter MiM czyli inicjałów Marty i Marii – ewangelicznych bohaterek uosabiających ideały pracy i wiary, które łączyła w swoim życiu święta Jadwiga.

Królowa Jadwiga była osoba pobożną za razem światłą i miłującą wiedzę. Na jej życzenie dokonano przekładu psalmów na język polski. Psałterz zwany floriańskim to owoc jej miłującego Boga serca. Założyła Kolegium Psałterzystów, którzy nieustanni modlili się pod Czarnym Krucyfiksem na Wawelu. Dlatego też każda z klas przygotowywała skrzynię ze skarbami królowej Jadwigi. Każdy z uczniów pochylił się co najmniej raz nad Słowem Bożym z biblijnej Księgi Psalmów, bo tak jak kiedyś mnisi przepisywali teksty psalmów, tak uczniowie przygotowali własnoręcznie jeden z elementów drogocennego skarbu Jadwigi w postaci cytatu z biblijnej Księgi Psalmów.

Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wraz z wychowawcami wykonali witraż św. Jadwigi. Wymagał on wiele pracy, ale warto było także w taki sposób uczcić naszą patronkę.

W ramach Tygodnia Jadwiżańskiego odbył się też I Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Królowej Jadwidze. Pragniemy serdecznie podziękować p. Jolancie Garncarz z Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej za ułożenie pytań konkursowych.

Zwieńczeniem Tygodnia Jadwiżańskiego było ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły. Podczas Eucharystii w bazylice katedralnej modlili się wraz ze społecznością szkolną, Siostra Przełożona Prowincji Sandomierskiej- s. Ewa Janek wraz z Zarządem, rodzice i pracownicy naszych szkół. Mszy św. przewodniczył  ksiądz prefekt- Damian Stala. Podczas Eucharystii modliliśmy się także za Siostrę Dyrektor Malgorzatę Kobylarz, solenizantkę najbliższych dni.

Po powrocie do szkoły zebraliśmy się wspólnie w auli szkolnej gdzie miało miejsce podsumowanie Tygodnia Jadwiżańskiego,  pasowanie  na uczniów klasę pierwszą oraz życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Po oficjalnej uroczystości, uczniowie najmłodszych klas  wzięli udział w imprezie przygotowanej przez starsze koleżanki. Starsi uczniowie spotkali się wieczorem na dorocznym Balu Jadwiżańskim.

Nasza patronka – Święta Jadwiga – jako królewska córka i obyta w świecie pani, może być dla nas także przykładem osoby, która potrafiła łączyć miłość do Boga i troskę o sprawy Boże z troską o sprawy doczesne. Wiemy, że dobro można szerzyć na różne sposoby i w różny sposób zachęcać do dobra. Jednym z celów, jakie postawili sobie autorzy Tygodnia Jadwiżańskiego, było pokazanie, że młodością i życiem można się cieszyć, chwaląc Boga.