Ogólnopolski Konkurs Literacki

Ze względów organizacyjnych wydłużamy termin wysyłki prac do 10 listopada br.

Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 24 listopada br. w Muzeum Miasta Mysłowice przy ul. Stadionowej 7A w Mysłowicach

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU

NA WIERSZ (AKROSTYCH) O ŚW.  JADWIDZE KRÓLOWEJ POLSKI

 JESTEM Z TYCH, CO POTRAFIĄ STWORZYĆ – AKROSTYCH.

 

 1. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
 2. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Jadwigi Królowej,
 • upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • inspirowanie do twórczych działań – stworzenie wiersza w formie akrostychu,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV – VI (pierwsza kategoria wiekowa) oraz VII – VIII (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego
  z postacią Królowej Jadwigi oraz jej działalności w różnych dziedzinach: polityka, nauka, rozwój kultury, troska o biednych i chorych;
 • wiersz musi mieć formę akrostychu (wiersz, którego sylaby, wyrazy lub kolumny liter tworzą całe zdania bądź wyrazy);
 • wewnętrzne sylaby, wyrazy lub kolumny liter muszą być w wierszu wyraźnie zaznaczone;
 • wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany;
 • wiersz musi zmieścić się na kartce formatu A4,
 • prace konkursowe napisane pismem odręcznym lub wydrukowane należy przesłać na adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
  Mysłowice 41-404 ul. Piastów Śląskich 8, woj. śląskie;
 • każda praca powinna zawierać tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z formą wiersza, jaką jest akrostych, poprawność językowa, walory poetyckie i językowe, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, zgodność z faktami historycznymi;
 • prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie;
 • prace mogą być oddawane np. na papeterii, kolorowych kartkach, papierze czerpanym;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

 1. TERMIN PRZYJMOWANIA WIERSZY.

Do 10 października 2023 r. Wiersze prosimy wysyłać w formie wydrukowanej lub napisanej odręcznie na adres podany powyżej. Decyduje data stempla pocztowego.

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel historii mgr Marek Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego mgr Katarzyna Sromek.
 1. JURY.
 • Pani Monika Adamek Tuszyńska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.
 • Pani Ewa Godlewska-Stalka – nauczyciel języka polskiego.
 • Siostry Jadwiżanki ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w październiku br. dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.

 1. PUBLIKACJA WIERSZY.

Najlepsze wiersze zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej, Muzeum Miasta Mysłowice oraz zaprezentowane podczas rozdania nagród. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych w związku z publikacją wiersza.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Arcybiskup Metropolita Katowicki Adrian Galbas;
 • Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács;
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz
 • Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu Ksiądz Kanonik dr Paweł Baran
 • Dziekan Dekanatu Mysłowice Andrzej Hoinkis

REGULAMIN KONKURSU 2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 RODO