III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…”

Relacja

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…”

Zgłosili się

Szkoła Liczba zgłoszonych uczestników