Aktualności

XI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Czytaj więcej

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzyo Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Złote Lilie Jadwigi Czytaj więcej


Rocznica śmierci ks. prałata Zdzisława Sochackiego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Czytaj więcej

Wydarzenia

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Jubileuszowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Jadwiga – droga do świętości Królowej”

Czytaj więcej

Poświęcenie ogrodu św. Jadwigi Królowej

Poświęcenie ogrodu świętej Jadwigi Królowej przy Czytaj więcej


Sandomierscy uczniowie wspominali świętą Jadwigę w rocznicę kanonizacji

W patronalne wspomnienie oraz 25. rocznicę kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej, dokonanej Czytaj więcej